SDRUŽENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB (SVPS)

spolupracujeme

Základní informace

Sdružení veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky. Sdružení je samostatnou právnickou osobou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Třebíčská 655/20A, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb.

Sdružení veřejně prospěšných služeb bylo založeno na jaře roku 1991 a na Ministerstvu vnitra bylo zaregistrováno 19.5.1991.

Orgány sdružení
– valná hromada
– představenstvo
– sekce
– revizní komise

Hospodaření

Majetek sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky. S tímto majetkem sdružení hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.

 

Příjmy sdružení tvoří

– členské příspěvky
– příjmy z vlastní odborné činnosti
– příjmy od sponzorů
– dotace, subvence a dary cizích subjektů

 

Hlavní oblasti činnosti

– informační
– přednášková
– publikační
– vzdělávací
– poradenská a konzultační
– příprava směrnic, norem, koncepcí rozvoje a pracovních podkladů
– hodnocení výrobků v oboru
– prosazování pokrokových výrobků a metod práce
– spolupráce s orgány státní správy – samosprávy
– spolupráce s organizacemi působícími v oboru
– spolupráce se zahraničními společnostmi

 

Členská základna

 k datu 27.10.2014

Členů SVPS celkem110

 

Služby86
Výrobní podniky a jiné24

 

Akciové společnosti21
Společnosti s ručením omezeným64
Fyzické osoby7
Příspěvkové organizace18

 

Partnerské organizace

Sdružení veřejně prospěšných služeb udržuje partnerské vztahy:

ANS – Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen – SRN
ZOVP – Združenie organizácií verejných prací – SVK
APWA – American Public Works Association – USA

Sdružení veřejně prospěšných služeb

Třebíčská 655/20A,
594 01  Velké Meziříčí

Tel.: 566 523 245

Mobil: 724 281 452

Fax: 566 523 246

E-mail: ts@vm.cz

www.svps.cz

Back to top