SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB (SKS)

spolupracujeme

Historie

Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem “Sdružení technických veřejně prospěšných služeb”. V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentaci novinek apod.. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny.
Jak přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na “Českomoravské společenstvo místních veřejně prospěšných služeb”. V tomto roce skončila i finanční podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce 2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové stanovy, které obsahují změnu názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady a revizní komise.

Cíle

Všechny následující kroky by měly vést k naplnění cílů, které si rada vytyčila:

  1. zvětšit členskou základnu oživením regionálního systému
  2. zvýšit atraktivnost členství ve sdružení
  3. zlepšit image sdružení směrem k veřejnosti
  4. obecně pozvednout prestiž komunálních služeb a firem zabývajících se touto činností
  5. pokusit se najít normy pro výkon jednotlivých činností aplikovatelných v rámci celého území České republiky

Nejsou to malé cíle a určitě je bez aktivního přístupu jednotlivých členů nebude možno naplnit. Obecně lze konstatovat, že rada sdružení chce do celého procesu aktivně zapojit všechny členy, neboť kde jinde je možno čerpat zkušenosti a vědomosti, než mezi těmi, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem.
Nadále chceme při setkáních na jednotlivých akcích, pořádanými sdružením, zachovávat určitou neformálnost. Tato neformálnost přináší do jednání pozitivní přístup a je určitým oživením, které jak doufám i nadále bude přispívat k dobré atmosféře mezi jednotlivými členy, ale i mezi členy a radou.

Teď už milí návštěvníci víte o sdružení skoro vše. Snad jen to, co lze najít na našich stránkách. Kromě seznamu členů, Stanov a dalších dokumentů souvisejících s činností sdružení, lze najít přehled uskutečněných akcí, včetně fotodokumentace, informace o plánovaných akcích a další informace související s činností sdružení, burzu prodej a nákup, listárnu a stránku výměny zkušeností apod. Samozřejmě pokud nejste členy, ne všechny Vám jsou přístupné. Nicméně, pokud byste projevili zájem o informace, případně i chuť zúčastnit se některé naší akce, rádi Vás přivítáme. Příslušné kontakty najdete zde. Stačí už jen zvednout telefon a nebo odeslat e-mail. Budeme se těšit.
Jste-li členy sdružení, můžete písemně nebo telefonicky vyjádřit svůj názor, myšlenku, případně dotaz, ať už na naše stránky, nebo na problematiku, která Vás trápí a nebo i jen proto, abyste prezentovali nějaký svůj nápad nebo návrh. Budeme jenom rádi. Těšíme se na spolupráci.

Za radu sdružení její předseda, Bohumil Rataj.

Sdružení komunálních služeb

Dělnická 164
434 62  Most

Mobil.: +420 702 192 160
E-mail: matucha@sdruzeniks.cz

www.sdruzeniks.cz

Back to top