Finanční leasing

financování

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky.
Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

 

Čím je finanční leasing výhodný?

  • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
  • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
  • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
  • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
  • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy

 

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

  • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
  • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
  • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy – mimobilanční financování

 

Back to top